.:: ระบบงานสารสนเทศนักเรียนออกกลางคันจากระบบโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ::.
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

                                                       
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชณาภา และไหม อีเมล์ ckansan@hotmail.com โทร. 086-8221074
สนับสนุนโดย นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.กศน.จังหวัดสตูล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา โดย คำรณ รูบามา